Parox Energy

Me toome

Fuel for the Future

Meist

Parox Energy OÜ on 2019 aastal loodud ettevõte, mille eesmärk on saavutada vesiniku kättesaadavust ja suurendada taastuvate energiaallikate kasutamist Eestis.

Parox Energy OÜ soov on tagada vesiniku tootmine taastuvatest energiaallikatest, saavutades vesiniku tootmise projektidele keskkonnaalane positiivne mõju.

Eesmärgi saavutamiseks on Parox Energy OÜ liitunud H2NODES projektiga. H2NODES on 2014. aastal Euroopa Liidu CEF Transport programmist toetuse saanud projekt, mille eesmärk on Põhjamere-Baltikumi transpordikoridori äärde rajada vesiniku tootmise ja tankimise pilootprojektid. Transpordikoridor saab alguse Arnhemist ( Holland) , läbib maismaad pidi Riia ( Läti) ja jõuab Pärnusse ( Eesti) kogupikkusega ca 3200 kilomeetrit. Euroopa Liidu H2NODES Projekti peakoordinaator on RP SIA Rigas Satiksme ning projekt viiakse ellu Eestis, Lätis ja Leedus. Projektis osalevatest partneritest rajavad vesinikujaamad kolm partnerit - Pitstop ( Holland), Rigas Satiksme ( Läti) ja Parox Energy OÜ ( Eesti)

Parox Energy OÜ aktsionärid on RoxTrade OÜ, Greenor Energy OÜ ja Bioforce Infra OÜ.

Parox Energy OÜ on Euroopa Puhta Vesiniku Liidu liige.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Projekt

H2Nodes

H2Nodes Action programm toetab vesinikutanklate (HRS) kavandamist ja rajamist ning kütuseelementidega elektrisõidukite (FCEV) osas nõudluse suurendamist Põhjamere ja Baltikumi põhivõrgu koridoris.

Projekti fookus on turupoolsel innovatsioonil ja protsessidel, mis toetavad vesinikkütuse ja vesinikkütuse baasil sõiduke turule sisenemist ja nende hilisemat laiapõhjalist kasutuselevõttu. 

H2NODES Projekti eesmärk on tagada kohapealselt toodetud vesinikkütuste tootmise – ja tankimislahenduste testimine päriselus ning kaasata kohalikke ja piirkondlikuid osalejaid ettevõtluse edendamiseks kogu vesinikkütuste väärtusahelas.

külasta h2nodes.eu

Projekt on jagatud kolmeks põhitegevuseks:

Uuringud, et kaardistada võimalused, kuidas vesinikku on võimalik kohalikest energiaallikatest toota ning valmistuda vesinikulahenduste testimiseks päriselus.

Vesinikutanklate ehitamine, et rajada Riiga (Läti), Pärnusse ( Eesti)ja Arnhemi ( Holland) vesinikutanklad koos vesiniku tootmisega ning testida tehnilisi lahendusi ja planeerida võimalikke täiendavaid vesiniku tankimise võimalusi.

Tankimise testimine, et tagada vesinikubusside ja väikesõidukite häireteta tankimine rajatud vesinikutanklates.

Tulemuseks on

Ettevõtluse arendamise eesmärgil on vesinikkütusega sõidukipargi edasisse kasvu planeeritud kaasata väärtusahela kohalikud ja piirkondlikud tasandid.

Projekti tulemusena koostatakse käsiraamat, millest teised EU liikmesriigid saavad endale juhtnöörid, kuidas luua vesiniklahenduste infrastruktuur liikmesriikide teistes linnades ja regioonides. See sisaldab õppetunde, kuidas luua sõlmpunkte põhikoridori juurde, pakkudes kohalikku jätkusuutlikku vesinikkütust. Mobiliseerida kohalikku ja piirkondlikku nõudlust keskkonnasõbralike nullheitega FCEV ( vesiniku kütuseelemendiga ) sõidukite järele. 

Kontakt

Saada meile meil

Kui teil on kommentaare, märkmeid või küsimusi ei
võtke meiega ühendust.

 +372 682 6692

info@parox.ee

Laki 12
10621 Tallinn
Eesti


    2000